วันแรกของการเดินทาง ช่วงเช้ารับจากสนามบินจังหวัดกระบี่ เดินทางสู่ที่พัก บ้านสบายดี เมืองกระบี่

12.00 น. เดินทางสู่อ่าวท่าเลน บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. พายเรือคายัค ชมธรรมชาติของป่าโกงกางป่าชายเลน และพายลัดเลาะโตรกผา - ธารถ้ำ ที่ร่มรื่น

16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สองของการเดินทาง เกาะปอดะ – เกาะไก่ - เกาะทับ (ทะเลแหวก) หาดถ้ำพระนาง

08.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวนาง
สัมผัสโอโซนอันบริสุทธิ์ยามเช้าของทะเลอันดามัน

09.30 น. ออกเดินทางชมความสวยงามของ เกาะต่าง ๆ สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาดของเกาะปอดะ
ชมทัศนียภาพภูมิทัศน์อันแปลกตา ของเกาะไก่ และสัมผัสอีกหนึ่ง Unseen In Thailand
ของทะเลแหวก ณ เกาะทับ / ทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากสีสัน (ปลานีโม) แบบ Snorkeling ที่ เกาะไก่

14.00 น. ชมโตรกผาหินงอกหินย้อยและหาดทรายที่สวยงามของถ้ำพระนาง

16.00 น. กลับถึง บ้านสบายดี พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง เขาขนาบน้ำ – ตัวเมืองกระบี่

พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางเที่ยวชม
สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์
โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ และ ซื้อของฝากของที่ระลึก
จากนั้นอำลากระบี่เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


ค่าบริการรวม

1.โปรแกรมนี้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ รวมที่พักบ้านสบายดี 3 วัน 2 คืน
2.อาหารเที่ยง 2 มื้อ
3.พาหนะ (รถ+เรือหางยาว) พาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
***(Speed boat เพิ่ม 400-บาท/ท่าน)***
4.ค่าธรรมเนียมเกาะฯ.
5.อุปกรณ์ ดำน้ำตื้น
6.ประกันภัยท่องเที่ยว


แพคเกจทัวร์ขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

สำรองจองทัวร์